De Wereld van het Agora-onderwijs

Een kernmerk van een Agora-school zijn de individuele werkplekken die kinderen zelf mogen inrichten. Op de foto zie je de individuele werkplek van mijn dochter en een aantal medeleerlingen: een twijfelaar die op poten is gezet met daaronder een bank, tafel en stoelen om met zes leerlingen samen te kunnen werken.

Ik ben moeder van twee Agora-kinderen op de eerste Agora-school van Nederland, Wings Agora Roermond, de kraamkamer van het Agora-onderwijs in 2014. Ik werd Agora-ouder in het schooljaar 2016-2017, het derde jaar van bestaan. Ik prijs mezelf dan ook als een van de gelukkigen die het pionieren van de eerste jaren heeft meegemaakt. 

Mijn oudste zit in het derde jaar vervolgonderwijs. Met een VMBO-advies van de lagere school haalde ze met goede cijfers haar Havo-diploma bij Agora en volgt ze inmiddels -na het halen van haar HBO-propadeuse Toegepaste Psychologie - een universitaire studie psychologie aan de Universiteit van Maastricht. Een harde werker en doorzetter die weet wat ze wil en haar eigen studiepad vormgeeft. 

Mijn jongste rondt dit jaar Agora af op VWO-niveau. Een ander uniek kind wiens eigen-wijsheid op vele vlakken eigenlijk niet te vangen valt in een diploma. Een autodidact die graag zijn eigen weg volgt voor wat voor hem betekenisvol is en dat ook goed kan laten zien en horen. 

Mijn beide kinderen laten zien hoe groot de meerwaarde is van het Agoriaanse onderwijs. De opbrengst is veel groter dan het halen van een diploma. De Agoriaanse wijze van leren leidt tot zelfkennis, zelfreflectie, burgerschap, eigenaarschap en een levenswijze die past bij een leven lang leren door middel van zelfsturend leiderschap. 

Ondertussen ben ik veel wijzer geworden wat het Agora-onderwijs eigenlijk voor ons ouders betekent. Ik was wild enthousiast over 'regie over eigen ontwikkeling' en dat ben ik nog steeds. Vanaf de start van mijn dochter in 2016 was ik razend nieuwsgierig en ik wilde graag betrokken zijn als ouder. Mijn vragen en ideeën werden opgepikt en ik heb een aantal jaren op school mogen proeven van de sfeer en spreken met coaches en ouders. Ik gaf woorden gegeven aan mijn beleving en publiceerde mijn verhalen op de website van Wings Agora Roermond als 'bloggende ouder' en sinds de laatste jaren op mijn eigen website. 

De meest gelezen blogs vind je hieronder. Er staat een kleine selectie van blogs over Agora-ouderschap die je laten proeven wat je als Agora-ouder te wachten staat als je kind naar een Agora-school gaat. Er komt in het nieuwe schooljaar een boek van mijn hand uit over bewust ouderschap voor Agora-ouders waarin je alles kunt terugvinden aan ervaringen en belevingen van het Agora-ouderchap. Wil je daar meer over lezen? Klik dan hier: 

Voor-ouders-door-ouders!

De Vereniging Agora-onderwijs organiseert steeds meer om gezamenlijk te leren en te professionaliseren als coaches, experts en schoolleiders. Dat is relationeel autonoom leren voor de onderwijsprofessionals. Hoe ziet het eigenlijk met de ouders? Vast en zeker zijn er met regelmaat communityavonden op elke Agora-school en inspiratiesessies. Maar zijn er ook ouders-voor-ouders initiatieven? Bij Wings Roermond is er regelmatig een Does-Koffie voor Agora-ouders, een speciale avond om als ouders met elkaar bij te praten. Bij het Agora Raayland College is er sinds kort een vlog voor-ouders-door-ouders.

Lees meer »

Een Agoriaans examentraject?

Via Agora-onderwijs kun je -net als in het traditionele onderwijs- je diploma halen. Aangezien je kind relationeel autonoom leert, verloopt die weg ernaar toe anders. Er is geen voorgeschreven curriculum voor de challenges. Voor het halen van een diploma is er wel sprake van vastgelegde, nationale, eindtermen. Dat betekent, dat er ergens 'onderweg' geschakeld moet worden van eigen keuzes maken naar een vastgesteld vakkenpakket en vervolgens naar het voorbereiden op het maken van examens. Dat is wel even anders, als je kind in de voorgaande jaren heeft ervaren hoe autonoom leren werkt. Alles wordt nu weer voor jou bepaald in wat je moet weten en wanneer je dat moet laten zien. 

Lees meer »

De gespleten persoonlijkheid van een Agora-ouder

‘Blijven zitten is bijna net zo erg als slaan’! Een column gisteren in Trouw. Zo belangrijk deze kop te lezen in de media vanuit het reguliere onderwijs! Tegelijkertijd was gisteren in het nieuws, dat er minder geslaagden zijn afgelopen jaar en er een grote toename is in aanmeldingen voor de vavo. Allemaal kinderen die ‘geslagen’ alsnog proberen hun diploma te halen.

Lees meer »

Agoracoach gezocht!

Met de groei aan Agorascholen en de groei binnen de scholen zelf aan aantallen leerlingen is er een grote behoefte aan agoracoaches! Uit welke boom kun je die plukken? Of is er ergens een afdeling binnen Dimas waar ze georderpicked kunnen worden? Op maat besteld en gemaakt? Helaas (nog) niet! Agoracoaches zijn leerkrachten, mensen met een onderwijsbevoegdheid die regulier geschoold zijn. Direct van de opleiding, horizontaal overgestoken en wellicht een enkeling vanuit het bedrijfsleven het onderwijs ingestapt. De onderwijsbevoegdheid is de ingang om bij een school te mogen gaan werken. Maar is dat ook de ideale recrutering voor Agoracoaches? En als het zo moet, waar heb je dan mee te maken om ze Agoracoach te laten worden?

Lees meer »

De hamstermolen

Ik behoor op dit moment tot de groep gestresste ouders. Gestressed omdat hun kind in de examenperiode zit voor dat benodigde papiertje, het diploma.

Lees meer »

Beleving van Agora onderwijs

'Regie over eigen ontwikkeling' is iets wat bij mij past! Ik wil autonoom zijn, vrij kunnen bepalen wat ik belangrijk vind en waar ik mijn tijd en energie in steek. Het vinden van Agora was niet alleen zeer betekenisvol voor mijn kinderen, maar zeker ook voor mijzelf! Afgelopen jaren heb ik veel tijd en energie gestoken in het schrijven over Agora. Ik kon niet anders dan eraan toegeven om te schrijven als zich weer iets in mijn binnenste roerde.

Lees meer »

Agora is nodig als lichtbaken voor onze samenleving

Zo’n zes jaren en meer dan 30 logs, artikelen en interviews verder lijkt het me zinnig de balans op te maken waar ik nu sta als het gaat om Agora-onderwijs. Wat waren mijn vragen en drijfveren? Wat was mijn focus? En is mijn visie en kijk op Agora-onderwijs veranderd gedurende de jaren?

Lees meer »

Agora voor ouders!

"Mag ik me ook inschrijven?" vroeg ik aan Sjef Drummen op onze eerste communityavond. "Ja, dat zou je wel willen, maar helaas, daar ben je te oud voor!" was zijn antwoord. Toch heeft het Agora-onderwijs van mijn kinderen een effect op ons als ouders. We passen niet meer in het reguliere onderwijssysteem en hebben geleerd onze eigen vragen anders te benaderen of zelfs niet meer te stellen. Als Agora-ouder word je je bewust van je eigen conditioneringen als je de moeite neemt naar jezelf te reflecteren met de spiegel die je kinderen je voorhouden. Sterker nog, eigenlijk ben ik stiekem toch wel een beetje Agoriaans ontwikkeld de afgelopen jaren, zonder inschrijving... 

Lees meer »

Eens een Agora-kind, altijd een Agora-kind?

Een groot vraagteken na Agora was het vervolgonderwijs... Mijn dochter zit nu een aantal maanden op een HBO-opleiding die niet Agoriaans is en dat is boeiend, zowel voor haar als voor mij! Wat tref je aan als je Agora verlaat en naar niet Agoriaans vervolgonderwijs gaat? Valt je kind dan 'terug' en voelt het zich doodongelukkig in opnieuw regulier onderwijs? Vraag je jezelf als ouder dan af; waarom heb ik haar dit in vredesnaam aangedaan? Of... gebeurt er iets anders? 

Lees meer »

Perspectief door Corona?

Op afstand leren een probleem? Niet bij Agora! Vanaf dag een van het sluiten van de scholen was het geen probleem om Agoraleerlingen thuis te laten leren. Immers, leren is niet gebonden aan het schoolgebouw. Natuurlijk missen onze kinderen het contact op school met coaches, vakexperts en leerlingen, maar ze zijn gewend aan zelfstandig werken. Het werken met Google en de andere Agora-instrumenten bewijst nu zijn voordeel! Geen enkel probleem voor de kinderen om met google-hangouts contact te leggen, dagstarts te doen, coachgesprekken te houden en documenten te delen. Biedt dit geen geweldig perspectief voor alle onderwijs? Reguliere scholen steunen en kreunen onder het juk van thuisonderwijs omdat ze niet gewend zijn de zelfstandigheid van kinderen aan te spreken en kinderen zijn geen zelfstandigheid tonen gewend. Is het vervallen van het centraal schriftelijk niet een fantastische opening om het dan maar voor altijd af te schaffen? Wat kan het reguliere onderwijs 'leren' van Agora-onderwijs?

Lees meer »

Het begint altijd met de factor 'blij'

Een van de eerste coaches die ik leerde kennen bij Agora was Tim Slot, vanaf 2014 betrokken bij de uitwerking van de Agoravisie in de praktijk. Vanaf januari 2021 begeleidt Tim -onder de vlag van de Vereniging Agora Onderwijs[i]- thuiszittende leerlingen op basis van de Agoravisie. Ik laat hem als bloggende ouder niet vertrekken zonder hem uitgebreid te bevragen hoe hij naar het Agora-onderwijs kijkt na al die jaren en welke eigen-wijsheden hij met ons kan delen? In deze langere blog in interviewvorm: Tim Slot aan het woord!

Lees meer »

Neem als Agora-ouder tijd om te ontscholen!

Bij ouderparticipatie denken we vaak aan inspiratiesessies, maar het is vele malen belangrijker dat participatie begint met het je realiseren dat je ook Agora-ouder moet worden om succesvol Agora-onderwijs voor je kind mogelijk te maken.

Lees meer »

Weg met dat diploma!

In groep 8 van de basisschool word je als ouder en kind geleefd met het voorgeschreven pad van ouderbijeenkomsten, schooladviezen, inschrijfdagen en een Cito-toets. Je aandacht moet je verdelen tussen afronding van de lagere school en de keuze voor de middelbare school. De Cito-toets heeft meer te maken met een ceremoniële dans dan dat het je nog opzienbarend nieuws brengt over de ontwikkeling van je kind. Helaas is dat niet anders in het middelbare onderwijs; opnieuw een ceremoniële dans door je diploma te halen en tegelijkertijd al zoeken en proberen te focussen op het vervolg, ook bij Agora!

Lees meer »

Je moet sterk in je schoenen staan...

Ik ontving een mail in mijn mailbox van Agora, dat Sjef Drummen afscheid nam van Agora! Ik bedacht me dat ik als ‘bloggende ouder’ nog nooit echt met hem in gesprek ben gegaan over Agora. Dus ‘allez’, dat werd dan tijd! Met alle vragen die ik mijzelf regelmatig stel over Agora leek het mij een prima gelegenheid om ze nu aan Sjef te stellen.

Lees meer »

De tante van Alice in Agoraland

Deze blog is een samenwerking met Agoraleerlinge Marieke. De cursief gedrukte woorden nemen je mee in de wondere wereld van Agora, want... Agora is geen Wonderland zoals in het sprookje, maar een echte wereld waar je je eigen ontwikkeling mee vormgeeft gedurende ‘schooltijd’. Wil je weten hoe Alice voor Agoraland heeft gekozen? Lees de blog alice-in-agoraland van Agoraleerlinge Marieke.

Lees meer »

Wat is het leven normaal met twee kinderen op Agora!

Een aantal jaren geleden zag ik een scenario voor me waarin mijn beide kinderen al blokkend en zwoegend hun huiswerk en proefwerken moesten maken uitkijkend naar de diploma-uitreiking om vervolgens weer door te gaan naar de volgende opleiding met het 'hurry-hurry'- scenario! 

Lees meer »

Agorafobie?

Ben jij een netwerker? Van nature? Hou je ervan om midden in de belangstelling te staan? Vind je het moeilijk om mensen die je niet kent zomaar aan te spreken?

Lees meer »