Mirs Agora-onderwijs

No mans valley - Into the blue - luister terwijl je leest... deze band kent maar liefst twee Agoracoaches!!

Sinds 2016 ben ik Agora-ouder en dat ben ik nog dit schooljaar. Mijn oudste zit op het vervolgonderwijs, mijn jongste rondt in 2024 zijn middelbare schooltijd af. 

Ik draag het Agora-onderwijs een warm hart toe. Wie wil er nou niet 'relationeel autonoom leren'? Als er vroeger zo'n school was geweest, dan was ik daar zeker naartoe gegaan! Dat enthousiasme is de motor geweest om te gaan schrijven over Agora.

Agora-ouder zijn is anders dan ouder van een kind dat naar traditioneel onderwijs gaat. Dat heb ik in de loop der jaren geleerd. Om je kind bewust te kunnen ondersteunen ga je als ouder ook door een 'ontscholingsproces'.

Door het bloggen heb ik kennis gemaakt met andere Agorascholen in Nederland en mijn ervaringen gedeeld met nieuwe ouders, initiatiefnemers en coaches. Van 'bloggende ouder' ben ik 'agora-ouder-expert' geworden. En dat - in Agoriaanse termen - met als perspectiefbrillen het energetisch werk -waar ik lichtjes ontsteek voor bewustwording- en de organisatie- en veranderkunde.

Na zoveel jaren is het tijd voor iets nieuws... Daardoor is een selectie van de blogs op dit moment beschikbaar. Hou deze pagina in de gaten, hier vermeld ik binnenkort wat voor nieuws ik heb. Heb je ondertussen een vraag? Stel hem via: info@mirswereld.nl

Eens een Agora-kind, altijd een Agora-kind?

Een groot vraagteken na Agora was het vervolgonderwijs... Mijn dochter zit nu een aantal maanden op een HBO-opleiding die niet Agoriaans is en dat is boeiend, zowel voor haar als voor mij! Wat tref je aan als je Agora verlaat en naar niet Agoriaans vervolgonderwijs gaat? Valt je kind dan 'terug' en voelt het zich doodongelukkig in opnieuw regulier onderwijs? Vraag je jezelf als ouder dan af; waarom heb ik haar dit in vredesnaam aangedaan? Of... gebeurt er iets anders? 

Lees meer »

"Het begint altijd met de factor blij..." Tim Slot aan het woord

Een van de eerste coaches die ik leerde kennen bij Agora was Tim Slot, vanaf 2014 betrokken bij de uitwerking van de Agoravisie in de praktijk. Vanaf januari 2021 begeleidt Tim -onder de vlag van de Vereniging Agora Onderwijs[i]- thuiszittende leerlingen op basis van de Agoravisie. Ik laat hem als bloggende ouder niet vertrekken zonder hem uitgebreid te bevragen hoe hij naar het Agora-onderwijs kijkt na al die jaren en welke eigen-wijsheden hij met ons kan delen? In deze langere blog in interviewvorm: Tim Slot aan het woord!

Lees meer »

Weg met dat diploma!

In groep 8 van de basisschool word je als ouder en kind geleefd met het voorgeschreven pad van ouderbijeenkomsten, schooladviezen, inschrijfdagen en een Cito-toets. Je aandacht moet je verdelen tussen afronding van de lagere school en de keuze voor de middelbare school. De Cito-toets heeft meer te maken met een ceremoniële dans dan dat het je nog opzienbarend nieuws brengt over de ontwikkeling van je kind. Helaas is dat niet anders in het middelbare onderwijs; opnieuw een ceremoniële dans door je diploma te halen en tegelijkertijd al zoeken en proberen te focussen op het vervolg, ook bij Agora!

Lees meer »

Je moet sterk in je schoenen staan...

Ik ontving een mail in mijn mailbox van Agora, dat Sjef Drummen afscheid nam van Agora! Ik bedacht me dat ik als ‘bloggende ouder’ nog nooit echt met hem in gesprek ben gegaan over Agora. Dus ‘allez’, dat werd dan tijd! Met alle vragen die ik mijzelf regelmatig stel over Agora leek het mij een prima gelegenheid om ze nu aan Sjef te stellen.

Lees meer »

De tante van Alice in Agoraland

Deze blog is een samenwerking met Agoraleerlinge Marieke. De cursief gedrukte woorden nemen je mee in de wondere wereld van Agora, want... Agora is geen Wonderland zoals in het sprookje, maar een echte wereld waar je je eigen ontwikkeling mee vormgeeft gedurende ‘schooltijd’. Wil je weten hoe Alice voor Agoraland heeft gekozen? Lees de blog ‘alice-in-agoraland van Agoraleerlinge Marieke.

Lees meer »

Wat is het leven normaal met twee kinderen op Agora!

Een aantal jaren geleden zag ik een scenario voor me waarin mijn beide kinderen al blokkend en zwoegend hun huiswerk en proefwerken moesten maken uitkijkend naar de diploma-uitreiking om vervolgens weer door te gaan naar de volgende opleiding met het 'hurry-hurry'- scenario! 

Lees meer »