Over Mirs Wereld

Welkom op mijn website Mirs Wereld! De website draagt deze naam omdat ik je meeneem in hoe ik de Wereld om mij heen waarneem. Ik schrijf eigenlijk al mijn hele leven, van dagboeken tot en met reisverslagen. Toen ik dat nog niet kon, toen tekende ik wat ik meemaakte. Vanaf het moment dat mijn kinderen Agora-onderwijs gingen volgen, in 2016, klom ik weer actief in de pen. Ik werd de 'bloggende ouder' van Wings Agora Roermond. Mijn passie over het Agora-onderwijs, dat naar mijn mening de vorm is waarin 'De wereld van het Onderwijs' eruit zou moeten zien lees je onder 'Mirs Agora-onderwijs'. 

Jarenlang volgde ik zo weinig mogelijk het nieuws. De reden daarvoor was dat er zoveel negativiteit te lezen valt elke dag waar ik zelf zo weinig invloed op heb, dat ik het liever niet meer las allemaal. Tot corona! Ik wilde zelf weer vanuit de bron horen welk nieuws er was. Ik had blijkbaar ook een duidelijke mening erover en ik ging schrijven over hoe ik zelf waarnam wat er om mij heen gebeurde. Dat leidde tot publicatie in landelijke media. 

Sindsdien ben ik eigenlijk niet meer te stoppen... schrijven is een onderdeel van mijn leven en geeft mij de ruimte om dat wat ik waarneem in woord te structuren en naar buiten te brengen. In 'Kijk op de Wereld' kun je lezen hoe ik de actualiteit waarneem en wat ik vind van wat er speelt in de samenleving. Ook laat ik je met beelden zien door welke bril ik kijk. Op mijn meer poëtische dagen geef ik vorm aan mijn gevoel via beeld en woord. Dat doe ik ook op Instagram onder het profiel Mirswereld.