Beleving van Agora onderwijs

Gepubliceerd op 25 januari 2023 om 12:29

'Regie over eigen ontwikkeling' is iets wat bij mij past! Ik wil autonoom zijn, vrij kunnen bepalen wat ik belangrijk vind en waar ik mijn tijd en energie in steek. Het vinden van Agora was niet alleen zeer betekenisvol voor mijn kinderen, maar zeker ook voor mijzelf! 
Afgelopen jaren heb ik veel tijd en energie gestoken in het schrijven over Agora. Ik kon niet anders dan eraan toegeven om te schrijven als zich weer iets in mijn binnenste roerde.

Toch heb ik vaak het gevoel gehad tegen de stroom in te zwemmen.. Wat heb ik nou eigenlijk geschreven, verteld en gedeeld en waar gaat het over? Wat heb ik ervaren en beleefd en kan waardevol zijn voor anderen?

Vanaf het schooljaar 2016-2017 ben ik actief voor Agora Roermond gaan schrijven over Agora onderwijs. Het werd een logisch onderdeel van mijn manier van leven en elke tekst die ik heb geschreven komt vanuit mijn hart. Autonomie ervaren, vrijheid om te zijn wie je bent, wie wil dat niet? In de afgelopen twee jaren heeft het bezoek aan mijn website veel bezoekers mogen verwelkomen en ik heb contact gelegd met een aantal hele fijne mensen van andere Agorascholen. We hebben goede dingen met elkaar gedaan voor ouders en coaches!

Afgelopen najaar kwam ik op het punt, dat wat mij betreft alles wel zo'n beetje gezegd en geschreven is wat ik wilde delen. Ik weet van mezelf dat ik al ver aan de horizon aandachtspunten zie waar velen nog in het hier en nu zaken voor elkaar proberen te krijgen. De zorgen die ik me daarover maakte leidde tot de behoefte tot delen, maar gaf me ook vaak het gevoel tegen de stroom in te zwemmen. 

Misschien is mijn belangrijkste blog wel die uit 2018 waar ik bij de grote uitrol van nieuwe Agora scholen me afvroeg of elke nieuwe Agoraschool wel 'qualified' is om de naam te dragen in de uitvoering van de filosofie? Ik maak me nog steeds zorgen erover, dat scholen de naam Agora onderwijs kunnen dragen, maar er geen kwaliteitsborging is landelijk waardoor je het onderwijs ook kunt herkennen als Agoriaans. Agora onderwijs beleef en ervaar je; Het mag 'eenvoudig' lijken in de basis, maar het vergt veel authenticiteit, bewustwording en zelfkennis van eenieder die erbij betrokken is, van bestuur tot ouder. Waar regulier onderwijs leunt op systemen, procedures en regels, daar ontbreken die bij Agora; je staat als het ware als 'in je blootje', als coach, als ouder als leerling. 

Het lang blijven ontwikkelen, de ruimte die elke school heeft om te (blijven) pionieren enerzijds en het te weinig landelijk institutionaliseren om flow en zelfstandigheid van de individuele school niet aan te tasten anderzijds voorkomen een duidelijke manifestatie van Agora onderwijs landelijk. Denk in natuurkundige termen aan het creëren van een 'staande golf' om het bestaansrecht te kunnen garanderen. Om zover met elkaar te komen is bewustwording nodig door reflectie, spiegelen en confronteren en daarvoor open staan zodat we met elkaar leren op dezelfde golf(lengte) te komen. Vergeet niet dat we onze kinderen zich vrij willen laten ontwikkelen, zonder de ballast die we met ons meedragen en vaak onbewust de aanleiding zijn voor ons gedrag. In die zin is Agora niet alleen een onderwijsvorm, maar een levenswijze gebaseerd op het geheel benutten van je mogelijkheden, voor alle participanten. Ik heb het niet voor niks een lichtbaken voor de toekomst genoemd! Veiligheid, vertrouwen, vrijheid en verbondenheid zijn voor mij de vier V's die op alle niveaus (in het gehele ecosysteem) ingevuld moeten worden om dat te kunnen doen. Signalen als extra aandacht voor hoogbegaafdheid, terugvallen op 'politieagent spelen' en onbegrip bij ouders en coaches zijn dan ook signalen dat de vier V's niet zijn ingevuld als randvoorwaarden voor succesvol Agora onderwijs! Het draagt de naam, maar heeft niet de beleving!

Reactie plaatsen

Reacties

Eskil Elfferich
een jaar geleden

Hallo Miriam,

Allereerst complimenten en dank voor al jouw blogs. Je bent als “Agora ouder” net een paar stappen voor op mij als Agora ouder. Mijn zoon zit nu in het derde jaar op Xplore, in Amsterdam. Naast ouder ben ik ook onderwijskundige. Dat maakt dat mijn belangstelling voor dit onderwijs een dubbele laag kent. Pjotr (mijn zoon) zat bij de eerste lichting bij ons op school. Dus naast zijn ontwikkeling, zie ik ook de ontwikkeling van de school.

Ik ben heel benieuwd naar jouw artikel, zou je het met me willen delen?

Hartelijke groet, Eskil

Romy
een jaar geleden

Hallo Miriam,
Dank voor je mooie blog. Sinds kort mag ik bij Buurtcollege Maas en Peel meedenken en werken aan de kunstvakken. Heel bijzonder en ik herken wat je schrijft over kwetsbaarheid en vrijheid. Ben daarom erg benieuwd naar jouw artikel, ontvang het graag?!

Hartelijke groet,
Romy