Voor-ouders-door-ouders!

Gepubliceerd op 13 april 2024 om 10:27

De Vereniging Agora-onderwijs organiseert steeds meer om gezamenlijk te leren en te professionaliseren als coaches, experts en schoolleiders. Dat is relationeel autonoom leren voor de onderwijsprofessionals. Hoe ziet het eigenlijk met de ouders? Vast en zeker zijn er met regelmaat communityavonden op elke Agora-school en inspiratiesessies. Maar zijn er ook ouders-voor-ouders initiatieven? Bij Wings Roermond is er regelmatig een Does-Koffie voor Agora-ouders, een speciale avond om als ouders met elkaar bij te praten. Bij het Agora Raayland College is er sinds kort een vlog voor-ouders-door-ouders.

Ouders betrekken bij school kan natuurlijk op heel veel manieren. In het traditionele onderwijs is er zoiets als de ouderraad, een ouderpanel en betrokkenheid als oudergeleding in de MR. Daar vind je vaak de betrokken ouders die graag inbrengen en meedenken over beleidsachtige zaken en de praktische uitvoering van beleid. Het gaat dan vaak niet over de wijze waarop ouders zelf als individu betrokken mogen zijn bij de school van hun kinderen. In het traditionele onderwijs is je ouderrol vaak erg duidelijk afgebakend en als je meehielp op school, dan zat 'm dat meer in chauffeur spelen, helpen met handwerken, meegaan met het schoolreisje. Facilitair medewerker zijn, zoiets. 

 

Bij Agora gaat het ook om de inhoudelijke inbreng van de ouder. In het begin noemde Agora het ouderbijdrage, het op school inspiratiesessies geven over je beroep, je hobby, je wereldreis of wat dan ook. Het inbrengen van de wereld in de school en de Agora-kinderen uit de school halen om de wereld te verkennen van een ouder. Ouderbijdrage heeft een associatie met een financiële bijdrage, dus dat hebben we in Roermond gewijzigd naar ouderpartipatie. Het gaat immers om het deelnemen van ouders aan de leeromgeving van de Agora-kinderen. Dat idee van participeren en op die wijze betrokken zijn, daar zijn veel ouders enthousiast over, maar het in praktijk brengen levert nogal wat drempels op bij veel ouders. Het is toch vaak nog een dingetje om als ouder zo zichtbaar te zijn tussen al die Agora-kinderen. En wat heb je te brengen? Die vragen en onzekerheden zijn niet erg en niet vreemd! Als Agora-ouder mag je wennen en groeien; wennen aan het idee, maar vooral groeien in je Agora-ouderrol en wat en hoe je van jezelf wil laten zien op school. Net zoals alle Agora-kinderen het in het begin spannend vinden, maar zich comfortabel gaan voelen als ze weten hoe Agora werkt en onderwijsprofessionals tijd nodig hebben om hun eigen invulling te kunnen geven aan de rol van Agora-coach, zo geldt dat ook voor de ouders. Ouders moeten net zo goed 'ontscholen' om hun eigen we te vinden als Agora-ouder.*

 

Het is dan ook zo voor de hand liggend dat ouderejaarsouders de nieuwe Agora-ouders van hun Agora-school meehelpen met hun ontscholing. Vaak zijn het de pioniers van het eerste uur die zich als ouder hiervoor melden en onvermoeibaar aan de slag gaan. Je kunt deze ouders niet beter ondersteunen als school dan door het op alle mogelijke plekken en manieren uit te dragen en ouders te enthousiasmeren. Het is belangrijk dat initiatieven niet een snelle dood sterven doordat het teveel blijft rusten op de schouders van te weinig mensen, maar dat het een vaste plek kan krijgen in de wijze waarop de school haar ouders betrekt. Des te meer ouders door school aangemoedigd worden om hieraan mee te doen, des te normaler het wordt als een manier om als ouder op een informele en laagdrempelige manier aan je Agora-ouderschap te werken. In ieder geval chapeau aan alle ouders die dat al jaren organiseren voor hun school!  

 

Bij Agora Raaijland College te Venray zijn Jolein en Manon twee van die onvermoeibare ouders die van alles organiseren voor ouders. Ik sprak hen vorig schooljaar over Agora-ouderschap en ouderparticipatie. Op zo'n moment probeer ik altijd ouders te porren om ook te gaan schrijven, maar dat lukt helaas niet echt. Maar het kan toch ook anders? Het is vooral zoeken naar wat bij jou als Agora-ouder past hoe je participeert en wat past bij jouw school! Al pratende vonden Jolein en Manon elkaar in het idee van vloggen. Het met regelmaat een filmpje maken met een koffiepraatje waarin je informatie deelt over onderwerpen waar ouders vragen over hebben, twijfels, zorgen of waar je ouders meeneemt op welke wijze ze betrokken kunnen zijn. Er is zoveel om met elkaar uit te wisselen! Het levert (h)erkenning op, maar ook opluchting, hoop en inspiratie! Wij zijn als ouders immer net zo goed pioniers en houvast aan elkaar hebben is dan hartstikke fijn! Nog leuker is het als Agora-kinderen dat samen doen met Agora-ouders. Bij Agora Raaijland College zijn de Agora-kinderen Cas en Nick verantwoordelijk voor het filmen, het geluid en het monteren en editen van de vlog. Zij hebben ook de intro gemaakt. Agoriaanser kan het niet!

 

De koffietalks van Jolein en Manon staan op YouTube en als ik het goed begrijp krijgt hun koffietalk ook een plek op de website van school.  Ik kan het alleen maar van harte aanbevelen en hoop dat er nog veel koffietalks en vaste abonnees mogen volgen. Je vindt de Koffietalk Agora Raayland College via deze link: 

* Dat ouders ook hun eigen ontscholingstraject nodig hebben, dat heb ik gedurende de jaren ontdekt in het zelf Agora-ouder zijn, in het bloggen daarover en in de contacten met andere ouders en scholen. Daarom komt er ook een boek voor Agora-ouders. Lees meer daarover via:  

Reactie plaatsen

Reacties

Manon
2 maanden geleden

Dank voor het delen Miriam! 🙏🏻❤️🍀

Mir
2 maanden geleden

Graag gedaan Manon! Jolein en jij zijn zo heerlijk authentiek! Ik hoop dat het anderen inspireert ook zo hun ding te doen bij hun Agora-school! Dankjewel voor de inspiratie!