Femininiteit voor meer balans

Gepubliceerd op 8 februari 2022 om 11:39

Met de onthullingen bij The Voice haastten bedrijven en organisaties zich hun protocollen te checken en medewerkers aan te sporen meldingen te doen. Vanwege bekendheid krijgen deze meldingen veel aandacht. Op vele plaatsen worden mensen ‘wakker’.

Onze samenleving is ingericht volgens masculiene waarden en is uit balans. Meer femininiteit als normering zou voor meer balans en meer ontwikkeling kunnen zorgen. 

Al eeuwenlang zijn de meer masculiene waarden dominant in onze samenleving. In de tijd van de jagers en verzamelaars gingen de mannen op jacht en beschermden de groep voor indringers door uitoefening van kracht en macht en met een goed werkend fight-flight-freeze systeem dat voor overleving nodig was. Het is de sterkste man die de groep leidt, dominantie over andere mannen wordt voor het doel van de overleving geaccepteerd door andere mannen. De vrouwen zorgden onderling voor hun kinderen en het bereiden van eten, tender-and-care. Daarvoor is harmonie belangrijk en het onderhouden van contacten. Het belang van de groep gaat voor op het individuele belang. Dominantie is daar niet gewenst, het leidt tot onderlinge spanningen die de hechtheid van de groep in gevaar brengen.

In onze huidige maatschappij is er nauwelijks nog ruimte voor tender-and-care. We zoeken nog vooral onze oplossingen in geld, systemen en regels. Het lost vele problemen niet op als mensen zich niet gezien en gehoord worden en zich buitengesloten voelen of als het niet leidt tot het gevoel dat er voor je gezorgd wordt. Mensen moeten het gevoel hebben een onderdeel te vormen van de groep, tender-and-care is hard nodig als het cement tussen de stenen van onze samenleving. Geef niet alleen ruimte aan kwetsbare, open verhalen van slachtoffers maar ga vooral waarderen welke waarden er vastzitten aan die kwetsbaarheid en openheid. Geef het een plek in de maatschappij, stop met victim blaming. Schiet ook niet door! Stop om op social media en talkshows bij elk slachtoffer een pleger op te offeren. Gedrag waarvoor onbewust door een maatschappij ruimte is gemaakt hoef je niet goed te keuren, maar het is nog net zo masculien als we deze alfamannetjes buiten onze samenleving zetten. Het gaat om de balans, het gaat om de yin en de yang. Zonder jagers geen beschermde community, zonder kwetsbare zorg geen voortbestaan!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.