Hoe weet je dat? Het onverklaarbare verklaard...

Gepubliceerd op 18 september 2022 om 20:18

Ik geloof jou niet!

Al zolang ik me bewust kan herinneren zijn er woorden en beelden die bij mij binnenkomen en rijzen er vraagtekens bij dat wat ik hoor en voel en een ander me vertelt. Ik ben het gaan negeren, want ik werd er vooral in bevestigd als ik dat uitte, dat het niet waar was. Je gelooft daardoor jezelf niet meer en gaat het vertrouwen in 'de waarheid' - voor zover die al bestaat - bij de ander leggen. Het is de ander die het wel zal weten, die meer weet, die het beter weet. Jij hebt dat niet goed gezien, gevoeld, verkeerd geïnterpreteerd of - en dat is de ergste - 'verzonnen'.

Kun je het bewijzen? Onderbouwen? Beredeneren?

Dat je twijfel of dat wat je weet, ziet, voelt en hoort echt is, is zo vreemd niet. Alles wat niet 'bewezen' kan worden zijn we geneigd aan de kant te leggen. Het is niet feitelijk. Wat er dan niet feitelijk is, is nog maar de vraag. Vooral als klachten bij mensen wel herkend worden en je zonder enige voorinformatie ze dat kan vertellen. 

Het feit dat ik niet in een logische volgorde met feitelijke argumenten dat wat ik zeg kan onderbouwen, maakt het moeilijk communiceren. Het is dat ene IKEA kastje waarvan je weet hoe het eruit moet zien, maar waar je geen handleiding bij hebt gekregen. Ook komt er geen ingrediëntenlijst mee waar het uit bestaat. Het is vaak informatie die puur, zonder oordeel en zonder ook maar enig waarde-oordeel aanwezig is. En het heeft vaak voor de ontvanger een bedoeling. Maar dan moet je het wel durven uitspreken, met wijsheid en zonder angst voor afwijzing. 

Sinds vorig jaar besef ik pas echt dat de informatie die bij mij binnenkomt wel heel erg vaak klopt. Ik noem het met opzet 'binnenkomen', want vaak heb ik er nog niet eens om gevraagd!? Het is er ook niet altijd in mijn bewustzijn maar onbewust eigenlijk altijd wel ergens aanwezig. Ik vond het zelf ook onbegrijpelijk en eigenlijk best irritant dat ik dingen wist zonder te kunnen verklaren waar het vandaan komt. Totdat ik de universele wetten ging lezen. Totdat ik probeerde iets van kwantumfysica te begrijpen. Totdat ik  spiritualiteit gekoppeld vond aan de universele wetten en de kwantumfysica. Sindsdien is het voor mij niet meer zo onverklaarbaar en onlogisch; Het gaat gewoon om informatie die voor iedereen toegankelijk is!

Informatie is eindeloos en overal aanwezig 

Om bij het begin te beginnen: wat is informatie? Denk aan de 0-en en de 1-en waarmee computertaal geschreven is; al die reeksen van 0-en en 1-en zijn informatie. Uit natuurkundig onderzoek blijkt dat er ook waarden mogelijk zijn tussen de 0 en de 1. Logisch volgt daarop dat je daarmee nog meer mogelijkheden krijgt om informatie weer te geven en het blijkt dat die informatie ook onderling met elkaar verbonden is. Alles is energie, en energie is een vorm van informatie. Dus eigenlijk bestaat alles om je heen en jezelf uit energie en dus uit informatie.  

Tijd en ruimte bestaan niet

We werken in ons dagelijks leven met tijd en ruimte; Niemand heeft nog laten zien dat we terug kunnen reizen in de tijd zoals in Back to the Future of dat we ons -zonder dat fysiek te doen- kunnen verplaatsen als "Beam me up, Scotty'. Toch kunnen we dat wel, alleen niet in de fysieke vorm die we gewend zijn. Met onze gedachten, met onze verbeeldingskracht! 

Tijd en ruimte bestaan natuurkundig maar ook universeel gezien niet; Waar we tijd en ruimte zien als een horizontale lijn bestaat eigenlijk alles 'tegelijkertijd', in het NU. Alles wat je (be)denkt, voelt, maakt is een creatie van informatie. Niet alleen datgene wat je daadwerkelijk realiseert. Het is je bewustzijn waarmee je alles kunt creëren en waarin tijd en ruimte geen rol spelen. 

De universele bibliotheek bevat ALLE informatie

Stel nou eens dat je alles wat ooit gebeurd is, wat er nu gebeurt en wat er nog plaatsvindt in de toekomst én alle potentieel wat niet gerealiseerd is aanwezig is in een universele bibliotheek? Die bibliotheek bestaat en wordt met verschillende namen aangeduid; de spiritualisten onder ons kennen de naam Akasha Kronieken. In de natuurkunde kom je bij het nulpuntenenergieveld. Bewustzijnswetenschappers hebben het over het kwantumbewustzijn, psychologen over het collectieve bewustzijn. Het komt er in ieder geval op neer dat dat onze 'opslagplaats' is van alle informatie van alles en iedereen, uit het gehele universum. Hoe ontvang je die informatie?

Gebruik je hersens.... niet!

Hoe kan het nou dat niet iedereen hiermee bekend is en zijn pasje gebruikt voor de universele bibliotheek? We zijn gewend het cognitieve deel van onze hersenen te gebruiken, dat deel dat 'leert' en 'onthoudt'. Dat deel dat ook in het onderwijs nog steeds als dominant deel gevoed wordt omdat we denken dat daar ons leren en onze vaardigheden zitten. Voor die vaardigheden en creatviteit laten we dan ook nog de rechterhersenhelft meedoen. Hersengolven kunnen gemeten worden en variëren van gamma hersengolven (de hoogste frequentie) tot delta hersengolven (de laagste frequentie). Bij de delta hersengolven staan we zoveel als mogelijk 'uit', slapen en dromen. We denken, dat ons brein fysiek informatie opslaat, maar het blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat dat niet zo is.... 

Uit onderzoek naar bijvoorbeeld bijna dood ervaringen blijkt dat er sprake is van een bewustzijn als je hersenen nog maar een zeer lage frequentie uitzenden. De bekende 'licht in de tunnelverhalen', de film van het leven, het wordt vergeleken met het 'uploaden van levensinformatie' in de bibliotheek. Er is dus iets anders dan de fysieke opslag in het brein, in de hersenen die hiervoor zorgt? Het lijkt erop, dat je brein een soort van doorgeefluik is van informatie die buiten je lichaam is opgeslagen. Die informatie heeft veel hogere frequenties. En dan komen we bij het kwantumbewustzijn, het collectief bewustzijn, het nulpuntenenergieveld of gewoon de Akasha Kronieken. 

Je bibliotheekpasje gebruiken

Hoe werkt je pasje voor de Akasha bibliotheek? Het pasje werkt met dus een stand-by voor je denken en het openzetten van je bewustzijn voor alle energie en informatie om je heen. Je maakt gebruik van een 'verruimd bewustzijn', aansluiting op alle informatie om je heen. Dat wil zeggen dat je zonder bewust te denken, te rationaliseren en analyseren gebruik maakt van je eigen energievelden in en om je lijf in verbinding met eigenlijk alle energie en informatie die er in het universum aanwezig is. Ook dus ergens ver weg, zonder fysieke verbinding. We noemen dat vaak ook onderbuikgevoel, ons stemmetje, je intuïtie...

Het werkt niet anders dan het downloaden van een foto die iemand in Australië je via whatsapp verstuurt. Zolang je telefoon via WIFI of 4G verbonden is kun je die informatie van die ander die verbonden is via WIFI en 4G gewoon ontvangen. Exact zo werkt helder weten, helder voelen, helder zien en helder horen ook. Of je ze allevier gebruikt of een, dat is iets wat je kunt uitzoeken. Geef eens aandacht aan dat stemmetje dat je iets vertelt, dat wat je in je lijf voelt, wat je voor je ziet of wat je opvalt als je luistert. Het is vaak heel dichtbij, maar we zijn gewend ons te focussen op alles buiten ons. 

Wees ontvankelijk, puur en gebruik de informatie met wijsheid!

Het mooie van die universele informatie is, dat deze niet oordeelt en niet 'foefelt'; De informatie is puur, zonder waarde, zonder oordeel. Voor mij geeft me dat de bevestiging dat wat iemand zegt en doet en wat ik voel, zie, hoor en 'weet' van elkaar kan afwijken. Als mens hebben we namelijk de vrije keuze; De keuze om dat van onszelf te laten zien en horen, waarvan we denken dat we dat zijn en wat geaccepteerd wordt. Niet alles staat daarbij al vanzelfsprekend in het licht. We hebben allemaal onze schaduwkanten. Dat verklaart ook waarom die informatie niet altijd gewenst is om gehoord, gezien of gevoeld te worden. Je stuit dan op weerstand.

Het is dan ook handig dat je de informatie die je ontvangt via buitenzintuiglijke waarneming met wijsheid leert te gebruiken. Dat vergt kennis van je eigen bewustzijn, je eigen schaduwkanten en zelfliefde. Vaak zie, hoor, voel en weet je dingen waarmee je die ander zo graag wil helpen. Maar iemand die niet geholpen wil worden, kun je niet helpen. Ook is het maar de vraag of je die ander niet de kans ontneemt om zelf aan de slag te gaan.

Ik ben in ieder geval blij met het vinden van die universele wetten en de aansluiting daarvan op de wetenschap. Voor mij is het onverklaarbare verklaarbaar geworden. Het is geen hocus-pocus of zweverig gedoe van mensen met gaven van helder weten, zien, horen of voelen. Het is informatie die ieder van ons kan oppikken, als hij zich daarvoor openstelt en oefent en bereid is zijn bewustzijn te verruimen. Iedereen heeft namelijk dit pasje van de universele bibliotheek als geboorterecht ontvangen maar velen van ons zijn het kwijtgeraakt of vergeten het abonnement te verlengen. Dus... zoek het en gebruik het! L

#Lodewijk Dekker


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.