De groei van een Agoraschool: bouwstenen voor een blauwdruk

Hoe een Agoraschool groeit, wat je tegenkomt en hoe je daarop moet reageren, dat was in 2014 nog niet helder. De visie werd in de praktijk uitgewerkt. 

In dit artikel kun je lezen wat ik vanuit mijn perspectief als organisatie-adviseur hebt ontdekt als bouwstenen voor een Agoraschool en op welke momenten welke vraagstukken van belang zijn op het gebied van organisatie-inrichting, sturing en cultuur om het onderwijs succesvol én ontwikkelingsgericht te verankeren in je school. 

Ouderparticipatie Agora onderwijs in organisatie-perspectief

Ouderparticipatie staat in de visie van Agora als een aparte onderwijspijler: 'It takes a whole city to raise a child'. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Hoe zorg je ervoor dat het ook echt een pijler wordt onder je onderwijs?In dit artikel lees je waar je als school tegenaan loopt met vragen rondom ouderparticipatie. Zijn ouders meteen Agoriaans? Wat heb je nodig om participatie van de grond te krijgen? Wat moet je vooral niet doen en wat zijn handige vragen om op te reflecteren voor je eigen school?

Blog: Ouderparticipatie Agora onderwijs, ervaringen als participerende ouder

Agora Roermond was de eerste... met succesvolle ouderparticipatie in de beginjaren, om na een aantal jaren tot de ontdekking te komen, dat het niet allemaal vanzelf gaat. Zoveel ouders, zoveel ideeën en invullingen, maar hoe zorg je er nou voor dat er een community ontstaat en blijft bestaan? Hoe organiseer je het? Als ouder ben ik in een klein team van ouders betrokken geweest bij ouderparticipatie opnieuw vorm te geven, lees in deze blog onze ervaringen en doe er je voordeel mee!

Artikel: Succesfactoren voor het beleven van Agora-onderwijs 

Agora onderwijs ontstaat in 2014 bij Wings Roermond. In 2018 was er vanwege de grote belangstelling een grote uitrol van nieuwe Agorascholen landelijk. Er zijn inmiddels vele Agora scholen dwars door ons hele land en in België. De tien Agora principes zijn nog steeds leidend, maar er is nog geen zodanige institutionalisering, dat kwaliteit geborgd is. Het gaat namelijk niet om het dragen van de naam, maar om de werkelijke beleving van Agora onderwijs. Wat zijn factoren die je succes voor het ervaren van Agora onderwijs bepalen? Ik deel mijn tien succesfactoren vanuit organisatorisch, veranderkundig en energetisch perspectief vanuit mijn ervaringen en beleving van de afgelopen jaren.

Wil je een artikel ontvangen? Stuur me een mail met je naam, je betrokkenheid bij welke Agoraschool en welk artikel je wil ontvangen