Artikel: De groei van een Agoraschool: bouwstenen voor een blauwdruk

€ 10,00

In dit artikel kun je mijn kijk lezen vanuit organisatiekundige invalshoek welke fasen een Agoraschool doorloopt en welke vraagstukken er zijn op het gebied van sturing en cultuur om het onderwijs succesvol én ontwikkelingsgericht te verankeren in je school.

-digitale versie-