Informatie uit de universele bibliotheek

Gepubliceerd op 18 september 2022 om 20:43

Helder zien, weten, horen en voelen zijn voor velen nog onverklaarbaar, magisch, mystiek of gewoon onzin. Dat komt omdat we geleerd hebben alleen ons cognitieve brein te vertrouwen en de rest hebben uitgesloten. Is dat terecht? Is die 'andere informatie' dan echt zo onverklaarbaar of komt dat doordat we ons perspectief zo vernauwd hebben, dan we het niet meer kunnen 'zien', 'weten', 'horen' en 'voelen'? 

 

Ik geloof jou niet!

Al zolang ik me bewust kan herinneren zijn er woorden en beelden die bij mij binnenkomen en rijzen er vraagtekens bij dat wat ik hoor en voel en een ander me vertelt. Ik ben het gaan negeren, want ik werd er vooral in bevestigd door ontkenning, als ik dat uitte. Je gelooft daardoor jezelf niet meer en gaat het vertrouwen in 'de waarheid' - voor zover die al bestaat - van de ander. Het is de ander die het wel zal weten, die meer weet, die het beter weet. Jij hebt dat niet goed gezien, gevoeld, verkeerd geïnterpreteerd of - en dat is de ergste - 'verzonnen'.

Kun je het bewijzen? Onderbouwen? Beredeneren?

Dat je twijfelt of dat wat je weet, ziet, voelt en hoort echt is, is zo vreemd niet. Alles wat niet 'bewezen' kan worden zijn we geneigd aan de kant te leggen. Zo werkt onze maatschappij, het is niet feitelijk. Wat er dan niet feitelijk is, is trouwens net zo goed een definitiekwestie. Een feit is dat het moeilijk communiceren is als je in een gesprek niet in een chronologische volgorde met argumenten komt om iets wat je 'weet' kunt onderbouwen. Mensen kunnen weinig met 'ik voel', of 'ik zie' of 'ik weet dat gewoon'. Toch twijfel ik eigenlijk niet meer als er informatie bij me binnenkomt, omdat ik vaak de vraag nog niet eens gesteld heb... de informatie is er puur, zonder oordeel en zonder eigenbelang. Het heeft vaak voor de ontvanger een bedoeling die ik niet ken. Het vraagt van mij wel om het te durven uitspreken. En doe dat maar eens als je gewend bent dat je daarop afgewezen wordt. 

Sinds vorig jaar besef ik pas echt dat de informatie die bij mij binnenkomt wel heel erg vaak klopt. Steeds vaker merk ik dat ik 'extra' informatie heb, dat die 'gewoon' aanwezig is. Voor iemand die in zijn hoofd is gaan zitten en gewend is de analyseren en verklaren is dat erg irritant en ongrijpbaar. Ik wilde weten waar die extra informatie dan vandaan komt?

Het kreeg woorden toen ik de universele wetten ging lezen. Toen ik probeerde iets van kwantumfysica te begrijpen. Toen ik spiritualiteit gekoppeld vond aan de universele wetten en de kwantumfysica. Sindsdien is het voor mij niet meer zo onverklaarbaar en onlogisch; Het gaat gewoon om informatie die voor iedereen toegankelijk is! Ook voor jou!

Informatie is eindeloos en overal aanwezig 

Om bij het begin te beginnen: wat is informatie? Denk aan de 0-en en de 1-en waarmee computertaal geschreven is; al die reeksen van 0-en en 1-en zijn informatie. Uit natuurkundig onderzoek blijkt dat er ook waarden mogelijk zijn tussen de 0 en de 1, de qubits. Anders gezegd: iets kan zowel een beetje 1 als ook een beetje 0 zijn. Bovendien blijken die deeltjes ook nog eens onderling verbonden. Dat leidt tot oneindig veel mogelijkheden! Als je bedenkt dat informatie een vorm van energie is, dan bestaat dus alles om je heen en jezelf uit informatie. Visueel: zijn dat talloze qubits... 

Tijd en ruimte bestaan niet

Een stap verder: We werken in ons dagelijks leven met tijd en ruimte; Niemand heeft nog laten zien dat we terug kunnen reizen in de tijd zoals in Back to the Future of dat we ons -zonder dat fysiek te doen- kunnen verplaatsen als "Beam me up, Scotty". Tijd en ruimte bestaan natuurkundig maar ook universeel gezien niet; Waar we tijd en ruimte zien als een horizontale lijn bestaat eigenlijk alles 'tegelijkertijd', in het NU. Alles wat je (be)denkt, voelt, maakt is een creatie van informatie. Niet alleen datgene wat je daadwerkelijk realiseert. Ze noemen het parallelle universums! Het is je bewustzijn waarmee je alles kunt creëren en waarin tijd en ruimte geen rol spelen en ook niet of iets daadwerkelijk in het hier en nu gemanifesteerd wordt.

De universele bibliotheek bevat ALLE informatie

Stel nou eens dat je alles wat ooit gebeurd is, wat er nu gebeurt en wat er nog plaatsvindt in de toekomst én alle potentieel wat niet gerealiseerd is aanwezig is in een universele bibliotheek? Die bibliotheek wordt met verschillende namen aangeduid zoals de Akasha Kronieken. In de natuurkunde definieer je dat als het  nulpuntenenergieveld. Bewustzijnswetenschappers hebben het over het kwantumbewustzijn, psychologen over het collectieve bewustzijn. Het komt er in ieder geval op neer dat er een 'opslagplaats' is van alle informatie van alles en iedereen, uit het gehele universum. Van nu, van toen en van wat nog komen gaat. Laten we het de universele bibliotheek noemen.

Gebruik je hersens.... niet!

We zijn gewend het cognitieve deel van onze hersenen te gebruiken, dat deel dat 'leert' en 'onthoudt'. Dat deel dat ook in het onderwijs nog steeds als dominant deel wordt gevoed. De activiteit van onze hersenen meten we met hersengolven. Ze variëren van gamma hersengolven (de hoogste frequentie) tot delta hersengolven (de laagste frequentie). Bij de delta hersengolven staan we zoveel als mogelijk 'uit', slapen en dromen.

We zijn er altijd vanuit gegaan, dat ons brein fysiek informatie opslaat, dat onze herinneringen opgeslagen zijn in onze hersenen, maar het blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat dat niet zo is.... Uit onderzoek naar bijna dood ervaringen blijkt dat er sprake is van een bewustzijn als je hersenen nauwelijks nog actief zijn. De 'licht in de tunnelverhalen', de film van het leven die voorbijkomt als je hersens geen activiteit vertonen...

Het lijkt erop, dat je brein een soort van doorgeefluik is van informatie die buiten je lichaam is opgeslagen. Een soort van transformator. Zo kunnen we toegang krijgen tot de universele bibliotheek. De film van het leven is als het ware een 'upload' naar de Akasha Kronieken voordat je sterft.

 

Je bibliotheekpasje gebruiken

Hoe gebruik je nu je bewustzijn om die informatie uit de universele bibliotheek te kunnen ontvangen? Eigenlijk zet je je hoofd uit -je denken- en open je je bewustzijn voor alle energie en informatie om je heen. Mensen die kunnen pendelen weten hoe belangrijk het is om niet bewust te denken, je hoofd leeg te maken. Daar kun je het mee vergelijken. Je maakt gebruik van een 'verruimd bewustzijn' door aanwezig te zijn in het hier en nu waardoor je alle informatie om je heen kunt oppikken.

Zonder bewust te denken, te rationaliseren en te analyseren maak je gebruik van je eigen energievelden in en om je lijf in verbinding met eigenlijk alle energie en informatie die er in het universum aanwezig is. Ook dus ergens ver weg, zonder fysieke verbinding. We noemen dat vaak ook onderbuikgevoel, ons stemmetje, je intuïtie...

Het werkt als het downloaden van een foto die iemand in Australië je via whatsapp verstuurt. Zolang je telefoon via WIFI of 4G verbonden is kun je die informatie van die ander die verbonden is via WIFI en 4G gewoon ontvangen.

Exact zo werkt voor mij helder weten, helder voelen, helder zien en helder horen ook. Geef eens aandacht aan dat stemmetje dat je iets vertelt, dat wat je in je lijf voelt, wat je voor je ziet of wat je opvalt als je luistert. Welke informatie komt er dan bij je binnen? Het is vaak heel dichtbij, maar we zijn te weinig gewend het serieus te nemen.

Universele informatie is puur en iedereen kan het ontvangen

Het mooie van die universele informatie is, dat deze niet oordeelt en niet 'foefelt'; De informatie is puur, zonder oordeel maar dus niet zonder 'waarde'. Het is ondertussen mij duidelijk geworden dat wat iemand zegt en doet en wat ik voel, zie, hoor en 'weet' van elkaar kan afwijken. Als mens hebben we namelijk de vrije keuze; De keuze om van onszelf een beeld te laten zien en horen, dat we denken dat we moeten zijn. Dat wat maatschappelijk geaccepteerd is. Vaak is dat niet jouw volledige zelf of misschien is het zelfs wel de huls waarin je jezelf hebt verstopt. Dat verklaart ook waarom de informatie die ik doorkrijg niet altijd gehoord, gezien of gevoeld wil worden. Je ervaart dan weerstand bij de ander.

Om het voor mezelf een stuk hanteerbaarder te maken heb ik geleerd allereerst de informatie serieus te nemen die binnenkomt. De volgende stap is om je af te vragen of het wijs is om te delen. Dat vergt kennis van je eigen bewustzijn, je eigen schaduwkanten en veel zelfliefde. Vaak zie, hoor, voel en weet je dingen waarmee je die ander zo graag wil helpen. Maar iemand die niet geholpen wil worden, kun je niet helpen. Ook is liefde de ander de kans te geven zelf te ontdekken.

Steeds vaker ontdekt ik wanneer het 'de bedoeling' is om te delen wat ik aan informatie ontvang. Er gaat als het ware een lichtje branden waarmee ik een lichtje bij de ander ook aan mag steken. In hoeverre die ander dat lichtje aan laat of weer uitdooft, dat is niet aan mij.

Voor mij is het onverklaarbare een stuk 'logischer' geworden. Het is een ontwikkelde vaardigheid die mensen met gaven van helder weten, zien, horen of voelen gebruiken. Het is informatie die ieder van ons kan oppikken, als hij zich daarvoor openstelt en oefent en bereid is zijn bewustzijn te verruimen. Iedereen heeft namelijk dit pasje van de universele bibliotheek als geboorterecht ontvangen maar velen van ons zijn het kwijtgeraakt of vergeten het abonnement te verlengen. Dus... zoek het en gebruik het!

@lodewijkdekker #lodewijkdekker

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.