Geachte heren Wiersma en Dijkgraaf.....

Gepubliceerd op 23 maart 2023 om 22:33

Na het versturen van een herinnering ontving ik in eerste instantie, dat mijn aanvraag nog in behandeling was, maar helaas... op 23 maart 2023 kwam een afwijzing... helaas weer een gemiste kans voor onze beide ministers om kennis te maken met het Agora-onderwijs!

Dienstpostbus COM-Protocol

di 10 jan. aan mij

Geachte mevrouw Creusen

 

Hartelijk dank voor uw uitnodiging aan de ministers. Wij gaan voor u na of een optreden/bezoek naar aanleiding van uw verzoek tot de mogelijkheden behoort en streven ernaar u binnen drie weken een reactie te geven.

Mocht u nog vragen, opmerkingen of aanvullende informatie hebben die betrekking hebben op uw uitnodiging, of heeft u na drie weken nog niets van ons vernomen, neem dan contact op met ons.

 

Met vriendelijke groeten, 

Team Publieke optredens bewindslieden

Directie Communicatie

Ministerie van OCW

Al vanaf het begin dat beide ministers van onderwijs aantraden hebben we hen uitgenodigd om kennis te maken met oud-Agorianen. Helaas geen antwoord. Met de terugblikken van Dennis Wiersma en Robbert Dijkgraaf op hun eerste jaar als minister doe ik graag die poging opnieuw als ik hoor waar ze tegenaan lopen en wat ze wensen... vele antwoorden zijn ook al te vinden in het #Agoraonderwijs! Ik stuurde nog voor de kerstvakantie een brief naar beide ministers en ontving een mail dat ik via het protocol mijn uitnodiging moest sturen... na een aantal weken wachten helaas toch de afwijzing! Maar goed, misschien moet ik de brief hier gewoon laten staan... als reminder ;-)

 

Geachte heren Dijkgraaf en Wiersma,

 

U heeft beiden net uw eerste jaar als ministers van onderwijs afgerond en uw ervaringen gedeeld onder andere als gast bij Beau. Dat leidt opnieuw tot mijn behoefte om u uit te nodigen kennis te maken met het Agora onderwijs. Toen u net begon hebben we al met een aantal Agora alumni meteen een uitnodiging gestuurd om kennis te maken met het Agora onderwijs. Aangezien we daar geen antwoord op hebben ontvangen, wat begrijpelijk is met uw drukke agenda en vele uitnodigingen, probeer ik toch graag nog een keer of er ruimte gemaakt kan worden in uw beider agenda. Ik ben zelf laaiend enthousiast over hoe Agora onderwijs 'het beste uit je kind' kan halen op een manier die toekomstbestendig is.

 

Ik ben ervaringsexpert in het Agora onderwijs! Mijn beide kinderen zijn Agorianen van Agora Roermond. Mijn dochter heeft bij Agora Roermond haar havo diploma gehaald en zit nu -na het halen van haar propedeuse op HBO-niveau- op de Universiteit Maastricht voor haar studie Psychologie. In het reguliere liep zij zover stuk, dat er nagedacht werd om haar op een lager niveau VMBO te zetten. Als we Agora onderwijs niet ontdekt hadden, dan verwacht ik niet dat we de beste versie van haarzelf gevonden hadden. Ik zie een jongvolwassen vrouw, sociaal geëngageerd, zelfbewust en met de potentie van zelfreflectie waar vele volwassenen jaloers op mogen zijn. 

Mijn zoon doet momenteel examen VWO en de weg ernaar toe is gegaan langs vele momenten van zichzelf ontdekken, worstelen, fantastische ideeën, zelf reflectie en wijsheid. Mijn beide kinderen komen veel wijzer en volwassener over, dan velen van hun leeftijdsgenoten uit het reguliere onderwijs.

 

Nu gaat dat natuurlijk over mijn eigen kinderen, maar het zijn voorbeelden die staan voor de vele Agorianen die ‘vinden zichzelf terug vinden’ in het Agora onderwijs en qua vaardigheden, zelfkennis, zelfstandigheid en sociale omgang ver boven hun leeftijdsgenoten in het reguliere systeem uitsteken. Agora onderwijs kent geen niveaus, geen leeftijdsgroepen, geen reguliere lessen met docenten. Het start met ‘Regie over eigen ontwikkeling’; via intrinsieke motivatie en ondersteuning en begeleiding door coaches en vakexperts. Door het ontbreken van de reguliere indeling naar leeftijd en niveaus kan elk kind zichzelf zijn en is er sprake van gelijkheid en gelijkwaardige omgang met elkaar. Plagen en pesten komt er nauwelijks voor. Het is immers niet nodig om je te vergelijken met elkaar. Het 19e-eeuwse systeem is losgelaten. Agora onderwijs werkt als vanzelf aan  21e eeuwse vaardigheden door de basis waarop het is gestoeld. Agora onderwijs is niet alleen verrijkend en vernieuwend voor het onderwijs, maar ondersteunt ook vele maatschappelijke doelen zoals burgerschap en inclusiviteit, aangezien de manier van ontwikkelen van de kinderen dat automatisch in zich heeft.

 

Ik schrijf al sinds het schooljaar 2016-2017 over Agora onderwijs vanuit mijn positie als ouder en met een achtergrond als management-consultant organisatiekunde. Inmiddels ondersteun ik met mijn ervaringen diverse scholen in het land, van initiatiefnemers tot en met schoolleiders, coaches en ouders. De verhalen daarover zijn te vinden op Mirswereld.nl. Ik wijs u beiden graag specifiek op de blogs die over het vervolgonderwijs gaat: ‘Eens een Agorakind, altijd een Agorakind?, ‘Vervolgonderwijs nog niet klaar voor Agorianen’ dat een inkijkje geeft op wat er allemaal aan toegevoegde waarde in het Agora onderwijs te vinden is. Verder vindt u op mijn website als een  oproep aan u in het schrijven: ‘Toe nou, nieuwe onderwijsministers!’

 

Ik kan me voorstellen dat het prioriteren een moeilijke is bij zoveel uitnodigingen, maar ik verwacht dat het een enorme aanwinst is als u tijd kunt vinden om kennis te maken met Agora onderwijs. Ik heb contact met oud Agorianen, met diverse Agorascholen en organiseer graag dat u op locatie in Roermond en omgeving niet alleen praat met schoolleiders en initiatiefnemers, maar vooral met ouders, coaches en (oud)leerlingen, zodat u zich een breed beeld kunt vormen van de ervaringen en niet alleen van de theorie! Ik ben ervan overtuigd dat u beiden veel zult herkennen van uw eigen wensen voor vernieuwing van het onderwijs en het u kan verrijken voor ideeën hoe dit verder vorm te geven. Ik nodig u beiden tegelijkertijd uit omdat het fantastisch zou zijn als lager, middelbaar en hoger onderwijs soepeler en natuurlijker in elkaar zouden overlopen; Agora onderwijs biedt daar handvatten voor. 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.