Podcast Agora Amsterdam - Xplore

Gepubliceerd op 20 maart 2022 om 19:03

Op donderdag 10 maart mag ik digitaal aanschuiven bij de speciale avond van Xplore Amsterdam voor ouders als ervaringsdeskundige Agora-ouder. De avond is georganiseerd door NOVA (Netwerk Ouders Verzorgers Agora) en wordt ondersteund door de Ouderraad. Het gesprek werd geleid door Saskia en begeleid door Sanne (beiden NOVA) en Hugo (Ouderraad) in de chat. Het gesprek is opgenomen en als podcast te beluisteren. Het duurt zo'n 80 minuten en is in vier delen geknipt. Ben je nieuwsgierig? Luister de podcast! Wil je weten welke vragen aan de orde zijn gekomen, zie helemaal onderaan de vragenlijst.

Xplore ouderavond Deel 1

Xplore ouderavond Deel 2

Xplore ouderavond Deel 3

Xplore ouderavond Deel 4

 

Vragen van ouders Xplore Amsterdam

Brugjarenthema's

 • Hoe is jouw pad gegaan van beginnende onzekerheid naar loslaten en vertrouwen? Wat heb jij daar voor gedaan of gelaten?
 • Wat kan je als ouder doen om je kinderen uit te dagen op ontdekkingstocht te gaan? Sommige kinderen willen niet dat jij je daar als ouder mee bemoeit: welke rol kun je dan als ouder spelen? En welke rol liever niet? 
 • Je kinderen worden heel vrij gelaten, worden uitgedaagd veel eigen verantwoordelijkheid te nemen. Er zijn zorgen dat de lokroep van de telefoon het te vaak wint van de intrinsieke motivatie. Hoe ervaar jij dat?
 • Je betrokkenheid als ouder, in de driehoek coach, kind ouder, is erg belangrijk op Agora. Hoe blijf je betrokken als je kind niet veel vertelt?
 • Plannen en organiseren en informatie structureren; is dat niet te hoog gegrepen voor een puberbrein. Hoe is jouw ervaring met hoe jouw en misschien andere kinderen dat toch geleerd hebben? 

Overgang naar bovenbouw en het klaar maken voor het examen en hoe dat gaat:

 • Hoe hebben jouw kinderen de overgang ervaren, van leuke challenges naar 'gewoon' leren voor het examen? Is het makkelijker of juist moeilijker om na drie Agora brugjaren 'gewoon' te gaan blokken voor vakken? 
 • Heb jij gemerkt dat er een wezenlijk verschil zit tussen onder- en bovenbouw. Was er toen ineens meer of andere begeleiding nodig?
 • Veel ouders zitten met de vraag: hoe krijgen ze de leerstof binnen voor het examen? Hoe heeft een jouw dochter het examen ervaren en weet je ook de ervaringen van andere kinderen?
 • Heb jij de ervaring dat er voldoende tijd om op examenniveau te komen (ze hebben toch een paar jaar 'gemist')
 • Hoe ga je om of hoe gaat Agora om met kernvakken waarin kinderen niet intrinsiek voor gemotiveerd zijn?

Na Agora

 • Waaraan kun je Agora kinderen herkennen als ze Agora hebben verlaten? 
 • Hoe sluiten ze aan op vervolgonderwijs? En welke verschillen worden ervaren tov leeftijdsgenoten met een 'traditionele' achtergrond?
 • Hoe zouden de alumni het onderwijs in Nederland willen inrichten? 

Agora volgens Miriam/ouderparticipatie

 • Wat zou jij graag anders zien in de Agora leermethode?
 • Kun je iets zeggen over waarom ouderparticipatie zo belangrijk is voor het agora-onderwijs?
 • Heb jij zelf veel gehad aan de oudernetwerken rondom de school? 

Deze podcast is tevens vermeld op de website van Xplore Agora Amsterdam: https://www.xplore.nl/interview-met-agora-ouder-en-blogger-miriam-creusen/


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.