Een leugen of ...?

Gepubliceerd op 6 april 2021 om 18:50

Niet te geloven hoe vastgehouden wordt aan 'de leugen' van Rutte. Ondertussen zijn er diverse artikelen en analyses verschenen die ook ondersteunen dat er geen bewijs is van een leugen. In Elseviers Weekblad een zeer treffende analyse van afgelopen donderdag! Arendo Joustra kopt op 5 april met 'Onervarenheid Kaag en Hoekstra beschadigt politieke verhoudingen'**. Ik vind het een grondige analyse waar ik me goed in kan vinden! 

Mijn eigen waarheid is dat ik niet geloof dat er bewust gelogen is. Het is de wijze waarop informatie is opgeslagen waardoor herkenning niet direct mogelijk was.

Wat ik niet begrijp is dat zoveel mensen niet willen vatten, dat Rutte geen associatie had met ‘functie elders’ eenvoudigweg omdat hij het er in de gesprekken met de Verkenners niet met die woorden over heeft gehad. Hij verhaalt over het contact met de fractieleider van het CDA en geeft zelf aan de woorden - zoals door anderen vastgelegd - niet te herkennen. Daarnaast vertelt hij dat het in zijn hoofd 'knetterde' staatsrechtelijk om verantwoording te laten afleggen door de verkenners; het gehele debat en de procesgang daar naartoe toont aan dat veel over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden niet helder en eenduidig zijn vastgelegd. Tel dat bij elkaar op en je hebt de misverstanden van donderdagavond 25 maart in het interview door Nieuwsuur te pakken.

Op NPO Radio 1 was er in 2019 een uitzending, waarin psycholoog en universitair docent Jan te Nijenhuis aangaf, dat een premier minstens een IQ van 130 moet hebben om goed te functioneren. Een uitspraak van Nijenhuis was: “Het is een heel zware functie. Intelligentie gaat om verwerken van informatie, en de premier moet enorme hoeveelheid informatie verwerken. Je moet overleggen met Merkel en met gepromoveerd natuurkundigen. En je moet dat ook nog begrijpen, samenvatten en in vergaderingen nuances uit elkaar kunnen halen. Het is een loodzware baan.” Vul dat aan met de Taalstaatmeesterprijs van 2020 voor Rutte met als argumentatie ‘In die toespraak in het Torentje werd in zuivere, directe taal de situatie scherp geschetst, evenals de daaruit voortvloeiende maatregelen, die hij in rustige (metaforenvrije) taal adequaat toelichtte’ en het plaatje is compleet.

Zoals het bij mij is overgekomen is het geheugen van Mark Rutte niet ‘selectief’ in de context van wantrouwen. Hij heeft de vaardigheid om veel informatie te ontvangen, verwerken, op te slaan en toe te passen, en laat zich leiden door feiten met een bijna mathematische nauwkeurigheid. Je merkt dat ook in de persconferenties, dat de vragen stellende journalist zijn vragen helder en eenduidig moet stellen en het er Mark Rutte alles aan gelegen is om een vraag zorgvuldig formulerend te kunnen beantwoorden. Meervoudige vragen 'pelt hij af', wollige vragen vraagt hij om nader te preciseren of te herformuleren. Dat doet hij ook in de Kamer. Het is naar mijn mening een belangrijk kenmerk waarom hij zo'n goede dossierkennis heeft, een olifantengeheugen en in staat is te schakelen met een zo'n breed werkterrein waar hij overzicht over moet bewaren en inzicht in moet verschaffen. Het Vreemd dat mensen die al zo lang met hem werken, dat niet zien?

Het lijkt me voor de hand liggend dat velen door het onbegrip en hun eigen onervarenheid zich donderdag voornamelijk hebben laten leiden door hun emoties en door de onmacht Rutte tot nu toe niet te kunnen overtreffen met als resultaat een persoonlijke afrekening.

** https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2021/04/onervarenheid-kaag-en-hoekstra-beschadigt-politieke-verhoudingen-815050/


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.