Respecteer de kiezer en bied je excuses aan!

Gepubliceerd op 4 april 2021 om 00:49

Nu de indruk van het debat van afgelopen donderdag een beetje is gezakt zie ik vooral de uitoefening van machtspolitiek door de Tweede Kamer! Dat wat zij verfoeit, daar liet zij zich zelf toe verleiden.

Als we respectvol naar Pieter Omtzigt zijn, dan hoort eenzelfde respectvolle houding er te zijn als het gaat om de politiek leider van de VVD! Om nog maar niet te spreken van de arrogantie om de politiek leider van een partij met bijna 2 miljoen kiezers aan te kant te willen zetten. Daar gaat de Tweede Kamer niet over, dat is aan de kiezer!

En het ging toch om de inhoud? Maak dan de nieuwe gewenste politieke cultuur onderdeel van de formatie! En bied vooral eerst je excuses aan!

Ongelooflijk hoe Mark Rutte wordt afgebrand vanaf het debat van donderdag. Nou wordt er al altijd gezegd dat het in de politiek morgen over kan zijn, dit debat was een gruwel om naar te kijken als het gaat om respect en taalgebruik. Het woord leugenaar werd met gemak geuit; zelfs in de rechtbank wordt ervan uitgegaan dat je onschuldig bent totdat het tegendeel is bewezen!

De toonzetting was die van een kruisiging net voor Goede Vrijdag. De insteek leek meer op het vergelden van frustrerende verkiezingsuitslagen. De gretigheid waarmee D66 en CDA werden aangespoord een motie van wantrouwen te ondersteunen door de oude oppositiepartijen loog er niet om! De kans om voor altijd af te rekenen met de politiek leider van de VVD door hem als demissionair minister-president naar huis te sturen. Een niet van toepassing zijnde insteek aangezien het ging om het handelen van de partijleider en niet van de demissionair minister-president.

Blijkbaar was het ultieme geluksgevoel over deze kans zo groot, dat er niet met rede meer geluisterd kon worden. Als je al struikelde over het woordje ‘herinnering’, dan blijft het toch verre van logisch dat je voorstelt alleen je eigen verslag openbaar te maken als je weet dat in dat verslag de naam Omtzigt terug te vinden is? Hoe is het mogelijk, dat niet begrepen wordt dat ‘functie elders’ een andere lading heeft dan ‘ instabiliteit CDA’ en ‘ministerschap Omtzigt’ en daarmee in een 'ander laatje' in je geheugen wordt opgeslagen? Dat Mark Rutte een exact en feitelijk woordgebruik heeft en dat de basis is voor zijn olifantengeheugen, niet speculaties of suggestief woordgebruik? Terwijl mensen hem al jaren kennen en met hem samenwerken? Bovendien werd het gehele verhaal bevestigd door de beide verkenners, hadden zij ook geen woord over Omtzigt in hun eigen aantekeningen staan en ging het over een nog niet geautoriseerde door ambtenaren opgestelde notitie! Hoe is het mogelijk dat vier woorden in een notitie zonder status zoveel ophef kunnen veroorzaken? Dat er gesuggereerd wordt dat er drie mensen staan te liegen? Pure machtspolitiek!

De woorden ‘functie elders’ werden zonder enige context en toelichting meteen verondersteld als het wegpromoveren van Pieter Omtzigt door Mark Rutte. Social media fungeerden als de ongecontroleerde wikipedia van nieuwsverstrekking door partijleiders vanaf donderdag 25 maart en oordeelden zonder tussenkomst van de 'rechter'. Zonder enige achtergrondkennis, toelichting, puur speculatief en suggestief! Wat was de insteek van het uiteindelijke debat of liever gezegd inquisitie? De mogelijkheid om die lastige Mark Rutte aan de kant te zetten? De VVD proberen voor het blok te zetten hem aan de kant te zetten? Hoe arrogant is dat wel niet als de VVD alleen al voor haar nummer 1 bijna 2 miljoen stemmen binnen haalt? En het ging toch om de inhoud, of niet? Of geldt dat niet als je dat als partijleider nu persoonlijk beter uitkomt? Zorg eerst maar eens dat je hem kunt evenaren!

Nee, dit was geen topdag voor onze democratie. Dit was niet verfrissend met de kleine nieuwe partijen in de Tweede Kamer die mede de toon zetten en hun kans schoon zagen de demissionair minister-president mee te kunnen lossen. Dit was ook geen acte de presence van nieuw leiderschap of een boost voor vernieuwd vertrouwen in de politiek. Dit was extra triest omdat het machtsvertoon dat werd afgewezen door de Tweede Kamer zelf op een vergeldende manier werd ingezet.

Wat een weinig respectvolle houding van partijen die beweren voor de burger aan de slag te zijn. Vreselijk ondoordacht als het gaat om het zo durven neer te zetten van een demissionair minister-president als leugenaar als je denkt aan de positie van Nederland in Europa! Weinig professionalisme, veel emotie en weinig collectiviteitsbesef. Heb ik het nog niet eens over wat deze klucht ons als burgers kost.

Het resultaat? Twee weken verloren verkenning. Verstoorde verhoudingen en ingegraven posities. Terecht dat de VVD haar gelederen sluit en prominenten zich uitspreken voor haar voorman. Laat als Tweede Kamer nu maar eens zien dat jullie respect hebben voor de burger door de verkiezingsuitslag te respecteren en in te vullen met een succesvolle formatie! Aan het werk! Op de inhoud! En neem daarin je gewenste vernieuwde politieke cultuur in mee! Begin vooral met het aanbieden van je excuses aan de partijleider van de VVD! Nodig hem maar eens uit voor een rondje Binnenhof met een kop koffie van zijn favoriete koffietent! Misschien is er dan weer ruimte voor ‘hard op de inhoud, zacht op de persoon!'


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.