Hoezo vertrouwen in onze volks vertegenwoordiging?

Gepubliceerd op 2 april 2021 om 13:28

 

 

Ik heb het debat gevolgd tot het begin van de morgen en heb een kater! Het lijkt meer op een persoonlijke terechtstelling, dan dat er voor het landsbelang gevochten wordt. Emotie, egostrelerij en onmacht zijn leidend voor het gehele proces. Waar is ‘hard op de inhoud, zacht op de persoon’ gebleven?Moet ik echt vertrouwen hebben in deze volksvertegenwoordigers?

Gegevens zonder context is geen informatie! Vier woorden leiden tot allerlei interpretaties en tot een eigen leven. Er is helemaal niks te concluderen totdat je het gehele verhaal kent. Alle uitspattingen van de afgelopen week door de diverse politieke kopstukken op vooral social media zijn dan ook geheel voor eigen rekening en hebben alleen maar geleid tot meer druk, meer spanning en meer polarisatie. Je mag toch verwachten dat er meer rust mag zitten bij de mensen die op deze plekken zitten en ze zich meer bezig houden met feiten, dan met veronderstellingen?

Hoe je je uitdrukt maakt wat er gehoord wordt; waar zijn die communicatie-adviseurs van Rutte die hem hadden kunnen vertellen, dat de terugkerende zin over een ‘herinnering’ ertoe leiden, dat er nekharen recht overeind gaan staan en er geen oor meer is voor een verdere uitleg? Als hij zijn verhaal staande had willen houden, had hij toch anders moeten beginnen? Nu reageert logischerwijze iedereen allergisch op zijn ingesleten reactie van geen actief geheugen.

Het zover uit de hand lopen van het gehele debat is mede debet aan de houding en instelling van de Tweede Kamer die de volgorde bepaalde van het debat. Waar is trouwens de invloed hier van de voorzitter? Is het niet erg onhandig dat niet eerst de verkenners aan het woord zijn geweest; het verhaal van Ollongren gaf de benodigde context en de juiste basis voor het debat, voordat je de lijstrekkers allemaal aan het woord had gelaten. Vanuit die context kunnen nog steeds de lijstrekkers hun woord doen, maar krijgen hun inbrengen een andere context. Alle pijlen gericht op de lijstrekker van de VVD wordt mede veroorzaakt en verergerd door een onlogische volgorde van het debat.

Wat de Kamer ook vindt, er zijn 2 miljoen stemmers voor de persoon die Mark Rutte heet. Hoe komt die verhouding dan in hemelsnaam tot uitdrukking in het gehele debat? Die vier woorden over een probleem dat gerelateerd wordt aan de interne problemen binnen het CDA kregen een geheel eigen context en suggestieve invulling. En hoe logisch is de stabiliteit van het CDA op de agenda als gewenste coalitiepartij?

De reacties en houding van de oppositie doen vermoeden dat hun verkiezingsuitslag hen nog niet in de koude kleren is gaan zitten en zich de kans voordeed om alsnog hun demissionair minister-president weg te sturen. Totaal misplaatste insteek om hier te kiezen voor de functie van de minister-president, terwijl het geheel toch ging over een reactie op de rol van de fractievoorzitter en lijsttrekker van de VVD (collega kamerlid) en niet de Minister-President.

Het wordt tijd dat ook in de Tweede Kamer er meer gestuurd wordt op woordgebruik. Ronduit onfatsoenlijk hoe partijen denken woorden te mogen gebruiken om personen in functie te omschrijven. En dat vind ik ook een taak van de voorzitter. Hoe vaak is het woordje 'leugenaar' nou gebruikt? Als we wat beschaafdheid mogen lenen van de rechtspraak, dan is iemand onschuldig tot het tegendeel bewezen is.

Het allerergste is nog het verhaal van de rol van de ambtelijke ondersteuning van de verkenners en het gebruiken van informatie. Strak vasthouden aan regels in plaats van gezond verstand – bij hen allen – is blijkbaar belangrijker dan het verzoek om opheldering van een verhaal dat geen eigen leven mocht gaan leiden. En daar hou ik nog het meeste mij hart vast. Al dat geroep om meer transparantie, alles maar open gooien zonder filter en context en het nog strakker opstellen van regels, dat staat toch haaks op vertrouwen in een beter functionerende overheid?


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.