De Tijdeljke Wet Testbewijzen biedt weinig vertrouwen

Gepubliceerd op 9 maart 2021 om 20:43

 

Geen wappie, ook geen complotdenker, maar een eigen-wijze-denker. De Tijdelijke wet testbewijzen covid-19 kan dan wel logisch klinken om met zoveel mogelijk zekerheid - waarom zou je je niet testen?- de maatschappij van het slot te halen, de wettekst lezende kom ik toch genoeg 'speelruimte' tegen, dat het te hopen is, dat er voldoende tegengeluid te horen is in het debat... zucht.

Zoals te lezen in de memorie van toelichting maakt deze wet de weg vrij voor ondernemers in de genoemde sectoren om klanten te weigeren waardoor er een tweedeling in de maatschappij kan ontstaan. Immers, welke weldenkende ondernemer zal dit risico nog willen lopen dat hij opnieuw zijn zaak kan sluiten in verband met besmettingen? Er is daarom praktisch gezien geen ruimte om deze testbewijzen niet als verplicht in te voeren in de niet-essentiële sectoren.

Het advies van de Gezondheidsraad dat het gaat om minder essentiële sectoren en sociale gelegenheden is schrijnend. Een van de nadelige gevolgen van de huidige maatregelen is namelijk het gebrek aan kunnen deelnemen aan sociale gelegenheden.

Het feit dat medewerkers niet verplicht kunnen worden toont in principe al aan, dat het werken met testbewijzen ter voorkoming van verspreiding van het virus gaten vertoont en raakt aan grondrechten, terwijl tegelijkertijd de medewerker van een horecagelegenheid net zo goed de toegang tot een culturele instelling geweigerd kan worden, als deze instelling besluit dat een testbewijs noodzakelijk is. Het werken met de verplichte app en /of schriftelijk testbewijs door de overheid verstrekt werkt niet echt vertrouwen in de hand, op zijn minst niet qua privacygevoelige gegevens. Hoe dan ook zal deze 'plotseling' wet van testbewijzen leiden tot het op indirecte wijze verhogen van de druk tot vaccineren en tot een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. In plaats van nog meer open informatie te verstrekken over bijwerkingen en nepinformatie te scheiden van feiten wordt deze wet nu ingevoerd die hoe dan ook vrijheidsbeperkend zal gaan werken op sociaal en economisch gebied en qua keuzes in gezondheid en ongetwijfeld leidt tot nog meer tweedeling. Daar helpt het niet tegen om op persconferenties en uitingen in de media en over de Europese Unie te roepen dat het nog te vroeg is om een paspoort in te voeren en zeker niet te willen dat er indirect druk wordt uitgeoefend. De wet is immers zodanig opgezet dat het in de praktijk daar wel toe zal leiden.

Nadat we meer dan een jaar op basis van vertrouwen gevraagd zijn om onze verantwoordelijkheid te nemen in de naleving van maatregelen is het teleurstellend dat er bijvoorbeeld niet voor gekozen wordt om met thuistesten en vertrouwen in 'common sense' de maatschappij open te stellen. Nog meer controledwang terwijl we net diverse debatten achter de rug hebben om de controle vanuit de overheid zorgvuldiger en selectiever toe te passen. Het rijmt eenvoudigweg niet met elkaar!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.