Leiderschap is de lead nemen

Gepubliceerd op 13 januari 2021 om 11:00

Wat me enorm stoorde afgelopen jaar is dat de inleidende boodschap van de persconferenties compleet overruled kon worden door de vragen van de journalisten. Vaak werd niet de boodschap 'gekopt' in de media, maar vooral de vragen en antwoorden van de journalisten.

Daardoor verlies je het moment om voor heel Nederland je boodschap als kabinet helder over het voetlicht te brengen. Het is natuurlijk ook ondenkbaar, dat er geen vragen gesteld mogen worden door journalisten. Voor Rutte en de Jonge is het belangrijk steeds weer terug te pakken wat de rode draad in hun verhaal is en betrokkenheid te creëren door hun zorgen -met journalisten! - te delen. Zo houd je de lead!

De eerste persconferentie van 2021 is er een van duidelijkheid: we maken ons zorgen over de Britse variant en verlengen de lockdown! Ook het wel of niet invoeren van een avondklok en het mogelijk opengaan van de scholen werden duidelijk over het voetlicht gebracht met data waarop antwoorden verwacht mogen worden.

In de persconferenties van afgelopen jaar – over corona maar ook de wekelijkse op vrijdag- is er meer dan voldoende ruimte voor vragen door journalisten en alle vragen worden met geduld ontvangen en beantwoord. Vanuit het standpunt van alles delen aan informatie wat gedeeld kan worden is er veel bereidheid tot nadere uitleg door Rutte en de Jonge.

Met regelmaat wordt er gehamerd op duidelijk leiderschap en dan leiderschap in de zin van overtuigen. Onze Minister-President gaf medio 2020 aan niet zo van het overtuigen te zijn en in zijn antwoorden komen vaak de woorden autonomie, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid voorbij. Het moet niet nodig zijn om te overtuigen, de feiten spreken voor zich.

Feiten en gegevens zijn echter nog geen informatie; dat wordt het pas als het praktisch nut helder is, als het relevante nieuwswaarde bevat of onzekerheid wordt opgeheven. Als we verder uitgaan van het korte geheugen van een hamster voor de gemiddelde luisteraar, dan is herhalen belangrijk om de boodschap te laten beklijven. Verder is het belangrijk dat de hoofdboodschap niet ondersneeuwt in allerlei details. Wat na een persconferentie moet blijven hangen is de hoofdboodschap van de inleiding.

De inleiding van een persconferentie waarin Mark Rutte en Hugo de Jonge hun boodschap brengen beslaat zo’n kwart van de gehele persconferentie. Er volgen vele vragen die net een andere focus leggen, er zijn lange antwoorden en gegevens worden op vele manieren ingezet om antwoorden te geven. Het risico is dan ook dat de antwoorden op de vragen de gebrachte boodschap kunnen overrulen, in ieder geval qua toonzetting.

Hoe anders was de persconferentie van 12 januari 2021! De boodschap was met de deur binnen vallen en een vaste context neerzetten van de situatie voor begrip voor de verlenging van de lockdown, het beargumenteren van de urgentie en helderheid over nog te beantwoorden vragen van het OMT aan het kabinet.

Ook nu vele vragen van journalisten, maar deze keer werd het antwoord elke keer weer teruggeplaatst in het perspectief van de gebrachte boodschap. De boodschap dat het kabinet zich zorgen maakt om de Britse variant en het te langzaam dalen van de besmettingscijfers is er eentje die we kunnen delen. Helaas is het er ook eentje vanuit angst. Toch geeft het elke keer opnieuw herhalen en terugbrengen naar de kern van de boodschap tijdens de gehele persconferentie de kijker en luisteraar houvast. Leiderschap is de lead blijven nemen! 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.